Pienet suuret suomalaisbrändit nosteessa

March 9, 2021
 | 
Ilona Oksanen

Mitä vaaditaan kun vanhasta tukkukaupasta halutaan rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä brändejä? 

Sodan jälkeisen voimakkaan teollistumisen seurauksena Suomeen rakentui monella tapaa jälleenmyynnin luvattu valtakunta. Tuotantolähtöinen ajattelutapa ja vuosikymmenten ajan jatkunut vähittäiskaupan keskittäminen vei kotimaisen kuluttajakaupan pääasiallisesti markettien ja monimerkkimyymälöiden piiriin. 


Suomalainen kauppa olikin pitkään brändien näkökulmasta yhtä kuin tukkukauppa.


Ostamisen uusi psykologia, muuttunut arvopohja ja tuotteen lisäarvon kärjellä tapahtuva ostaminen on jo pidempään nostanut myös suomalaisten kuluttajien vaatimustasoa - kohti kansainvälisen tason brändi- ja asiakaskokemuksia. 


Nopeasti muuttunut maailmantilanne, sen tuoma fokus paikallisiin toimijoihin ja kotimaisiin yrityksiin, on luonut hienon kasvun paikan: pienet suuret suomalaisbrändit ovat taas upeassa nosteessa. 


Hienoja menestystarinoita voi lukea niin Nanson, Reiman, Familonin ja monien muiden vanhojen tukkutoimijoiden uudelleensyntymisestä kohti omia brändi- ja retail organisaatioita. Pandemian aiheuttama ‘pakotettu digiloikka’ on synnyttänyt myös tuhansia uusia kotimaisia verkkokauppoja. Digitaalisen kaupan räjähdysmäinen kasvu on edistänyt monen suomibrändin oman monikanavaisen strategian täytäntöönpanoa. 


Mutta mitä todella vaaditaan yrityksiltä, tiimeiltä ja brändeiltä - kun aletaan todenteolla rakentaa tukkukaupan rinnalle kansainvälisesti kilpailukykyisiä brändejä?


Asiakaskokemus strategian ytimessä


Brändien kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa rakennetaan saumattomilla asiakaskokemuksilla. Elämme asiakkaan aikakautta, jossa tuotelähtöisen ajattelun fokus yrityksen ytimessä, tulee muuttua palvelemaan asiakkaan aitoja tarpeita ja luomaan lisäarvoa. 


Kun tukkukauppaa on historiallisesti totuttu kehittämään kovien tuotantotavoitteiden kärjellä - ajaa menestynyttä monikanavaista retailia toimitusjohtajan ja johtoryhmän jakama visio asiakaslähtöisyydestä. 


Kuten professori Hannu Saarijärvi totesi kirjassaaan Strategiana Asiakaskokemus:

“Asiakaskokemus ei ole mitään pehmeää, vaan liiketoiminnan strategisen ja operatiivisen johtamisen kovinta ydintä.”


Tuomalla asiakasymmärrys brändin strategisen suunnittelun keskiöön ja kartoittamalla asiakaskokemuksensa nykytila verkkokaupan ja muiden kanavien välillä, voivat suomalaisbrändit päästä käsiksi niin sanottuun todelliseen kaupalliseen potentiaaliinsa.


Asiakaslähtöisyyden toteutumiseen vaaditaan ylimmästä johdosta syntyvä sisäisen kulttuurin muutos, kanavatiimien välien avoin dialogi sekä koko organisaation sitoutuminen mainioiden asiakaskokemusten asialle. Näin suomibrändien aito potentiaali saa mahdollisuuden nousta esiin ja menestyksen mittarit mahdollista kääntää kohti asiakkaan kokemusta - ja myynnin kasvua. 


Brändi - yrityksen sielu ja tyyli


Vanhan tuotanto- ja tuotelähtöisen ajattelun suurin muutos tulee tapahtua brändin rajapinnassa. Kun vanhasta tuotantolaitoksesta ja valikoimasta aletaan leipoa modernia kuluttajaa hivelevää sielukkuutta, on tärkeää pysähtyä ja katsoa peiliin. Kestävän ja uskottavan brändin rakennuksessa ainoastaan päälleliimattu visuaalisuus ei kanna pitkälle. Uskottava arvopohjainen brändi rakentuu yrityksen historian, ihmisten ja sen kantavan ajatukseen ympärille MIKSI tätä kaikkea tehdään. 


Brändi ei myöskään rakennu irrallaan mainostoimiston pöydällä vaan yrityksistä sisältä käsin, tiimien ja tekijöiden omasta visiosta. Olemme Studio Johanna Sourun kanssa yhteisen kokemuksen kautta ymmärtäneet, että vain tiimin sisäistä visiota oikein fasilitoimalla ja johtamalla, syntyy kaupallisesti kilpailukykyisiä konsepteja. Konsepteja, joita tekijät itse ymmärtävät ja ostavat omakseen.

Brändin sielu on yhtä kuin ne ihmiset, jotka sen parissa työskentelevät ja tuottavat sitä päivittäin. 


Vaikuttavat brändit rakennetaan ihmiseltä ihmiselle. Siinä yrityksen immateriaalinen olemus kiteytyy erilaisiksi ilmentymiksi - visuaaliseksi ilmeeksi, kieleksi, tuotteiksi, pakkauksiksi, johon asiakas pystyy samaistumaan ja kokee merkitykselliseksi. 


Tuotekehitys ja ostamisen helppous


Uuteen nosteeseen brändeiltä vaaditaan rohkeutta luopua syvälle pinttyneistä olettamuksista omaa valikoimaa kohtaan. Tarvitaan halua tarkastella vuosien aikana syntynyttä tarjonnan laajuutta kriittisesti, jotta valikoima resonoi muuttuneen kuluttajan tarpeisiin.

Haluavatko ja ymmärtävätkö asiakkaat tuotteitamme? Onko niitä helppo ostaa?


Aina tosin ei tarvita ainoastaan uusia tuotteita, vaan monen suomibrändin rikkaus voi löytyäkin vanhojen arkistojen kätköistä uudella raikkaalla kärjellä. 


Eri jälleenmyyjien tarpeita, hinnoittelua ja kysyntää palvelemaan rakennetut valikoimat ja tuoteviestintä ovat usein sellaisenaan suoraan kuluttajalle tarjoiltuna - yksinkertaisesti liian monimutkaisia. Houkutteleva ja myyvä valikoima syntyy yksinkertaisuudesta. 


Menestyvä monikanavainen kauppa vaatii rinnakkaisia valikoimia, joilla on terve balanssi niin jälleenmyyjien tarpeiden kuin oman retailin asiakkaiden välillä ja jolla vältetään vääristynyttä sisäistä kilpailua. 


Asiakasymmärryksen ja Easy-to-buy valikoimakehityksen päätavoite brändinkehityksessä on mahdollistaa helppoa ostamista ja synnyttää kaupallisesti relevantteja kokonaisuuksia eri kanaviin.    


Saumattomasti kanavasta toiseen 


Maailmamme on eittämättä monikanavainen ja niin myös tapamme käydä kauppaa ja kohdata ihmisiä. Kuluttajien odotukset muodostuvat asioinnin helppoudesta ja tarkoituksenomaisuudesta eri kanavien välillä. He haluavat kohdata brändit ilman esteitä, hidasteita, oikealla tavalla ja oikeassa kanavassa. 


Pitkän elinkaarensa ansioista, omnichannel asiakkaan on arvioitu olevan 42% arvokkaampi kuin ainoastaan yhdessä kanavassa asioivan kuluttajan. Siksi saumaton asiakaspolku ja sillä liikkuva monikanavainen kuluttaja ovatkin nosteessa olevan suomibrändin paras valttikortti kansainväliseen kasvuun. 


Kun brändi tekee lupauksen - se lunastetaan asiakaskohtaamisissa. Saumaton brändikokemus näyttäytyy kykynä kertoa ja viestiä brändin arvoista, visuaalisesta maailmasta, kulttuurista ja tarinasta - eheänä ja johdonmukaisena kokonaisuutena. 


Onko brändiviestisi siis johdonmukaista niin digitaalisissa kuin fyysisissä kohtaamisissa? 

Kuinka voisit ylittää asiakkaan odotukset kanavan vaihtuessa? 


Päivittäistavarakaupan ja markettien muuttuessa kohti tavaratalojen ‘shop-in-shop’ mallia, brändin kehitys ei koske ainoastaan omia kanavia. Brändeiltä odotetaan omien kanavien lisäksi, yhä valmiimpia konsepteja ja laadukkaampaa markkinoinnin tekemistä myös jälleenmyynnin kanavissa. 


Pienten suurten suomalaisbrändien kasvun mahdollisuudet perustuvat kyvykkyyteen luoda toimivia ja relevantteja asiakaspolkuja jälleenmyyjältä, omaan verkkokauppaan ja omaan myymälään. Asiakas kohtaa aina brändin - kanavasta riippumatta. 

(Kuvat: Familon)


Vaikuttavia brändi- ja asiakaskokemuksia


SOURU & WERK on strateginen suunnittelijaduetto. Kaupan erikoisosaajina intohimonamme ovat pienet suuret suomalaisbrändit, joita autamme tunnistamaan todellisen kaupallisen potentiaalinsa monikanavaisissa kohtaamisissa. Rakennamme asiakaslähtöisiä tulevaisuuden brändejä, kaikille viidelle aistille - saumattomasti kanavasta toiseen. 


Haluatko löytää brändisi todellisen kaupallisen potentiaalin?


What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Ota yhteyttä!
Olen kiinnostunut hakemaan Innovaatioseteliä
OTA YHTEYTTÄ
Hienoa! Olemme sinuun pian yhteydessä!
Oho! Jotain meni nyt vikaan. Kokeileppa uudestaan.
Ota yhteyttä!
Minua kiinnostaa
OTA YHTEYTTÄ
Hienoa! Olemme sinuun pian yhteydessä!
Oho! Jotain meni nyt vikaan. Kokeileppa uudestaan.
takaisin blogiin